Samtliga medlemskap i denna kategori gäller helår och tecknas på minst 12 månader.